wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » RODO - Informacja

RODO - Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. MARAX R.Raj Sp.Jawna informuje, iż Administratorem danych osobowych jest:

MARAX R.Raj Sp.Jawna z siedzibą w Krakowie, adres: 11-610 Pozezdrze, Kuty 15 woj. warmińsko-mazurskie , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000076208, posiadająca numer NIP 6780058684 oraz numer REGON 350617880, telefon: +48533-336-136, e-mail: rodo@marax.pl.

Powyżej podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).

MARAX R.Raj Sp.Jawna nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.

MARAX R.Raj Sp.Jawna oświadcza, iż dane osobowy zbierane są w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.marax.eu, natomiast dane dotyczące numeru NIP zbierane są w celu rozróżnienia przedsiębiorców, którzy na rynku polskim prowadzą działalność pod podobnymi nazwami.

MARAX R.Raj Sp.Jawna nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim i ujawnia je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych przez siebie usług.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że zostanie wyrażona na to zgoda.

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu w nie, poprawiania ich, zażądania zaprzestania przetwarzania, zażądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przetwarzanie, przeniesienia ich, prawo wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi świadczenie usług.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie zastrzeżenia, prośby oraz pytania należy kierować na adres mailowy: rodo@marax.pl


Przejdź do strony głównej

Metody płatności

alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl